Általános szerződési feltételek

1. Szolgáltató

Név: Lakatos Balázs e.v.

Székhely: 1112 Budapest, Kérő utca 12. 

Képviselő: Lakatos Balázs

A cég fő tevékenysége: [5829] Egyéb szoftverkiadás

Adószám: 69304620-1-43

E-mail cím: info@next-night.com

 

2. Jelentkező

Jelentkező az a természetes személy, aki a honlapon biztosított űrlapon keresztül bármilyen rendezvényre vagy képzésre jelentkezik.

 

3. Az ÁSZF célja, hatálya és közzététele

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Szolgáltató és a Felhasználó között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

A Felhasználó az űrlap kitöltésével magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja.

A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Felhasználónak nem köteles előzetes írásos tájékoztatást adni.

A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került vagy az next-night.com-on vagy a Szolgáltató weboldalán.

Jelen ÁSZF 2019. nauár 23. napjától határozatlan időre szól.

 

4. Kötelezettségek

A Jelentkező jogai és kötelezettsége

A Felhasználó a honlapon meghirdetett szolgáltatásra, a honlapon elhelyezett űrlap kitöltésével, és elküldésével kötelezettséget vállal a szolgáltatás díjának  bankkártyával történő kifizetésére.  

A Szolgáltató jogai és kötelezettsége     

A Szolgáltató vállalja, hogy az előfizetési díj, vagy annak a honlapon jelzett első részletének Szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követően, a számviteli törvényeknek megfelelő számlát állít ki a befizetett összegről. Ezután a Szolgáltató 5 napon belül elküldi a Felhasználónak a szolgáltatáshoz szükséges aktiváló linket, és vállalja, hogy a szolgáltatást a honlapon rögzített ideig rendelkezésre bocsátja a Next Night Applikációra vonatkozóan.

A Szolgáltatónak joga van karbantartási céllal legfeljebb 2 hónapra szüneteltetni a szolgáltatást. Ekkor az előfizetési időszak automatikusan meghosszabbodik a karbantartás idejének megfelelően.

5.Elállás

A Jelentkező elállási jogai:

  • A szolgáltatási díj, vagy annak a honlapon jelzett első részletének Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezéséig a Jelentkező, szabadon elállhat a szolgáltatás megrendelésétől, amennyiben azt írásban, vagy e-mailben jelzi a Szolgáltatónak. Ebben az esetben fizetési kötelezettség a Jelentkezőnél nem áll fenn.

6. Bankkártyás fizetés

Internetes portálunkon lehetőség van Barion fizetésre is, melyet bankkártyával is ki tudsz egyenlíteni. Fizetéskor átirányítunk a Barion magyar nyelvű fizetőoldalára, ahol a fizetés közvetlenül a Barion Payment Zrt. által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. Internetes portálunk a bankkártya, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhetünk.

Részletesebb tájékoztatásért kattints ide: Barion tájékoztató

8. Záró rendelkezések

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát – beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is – a Megrendelő és a Szolgáltató, illetve Szolgáltató és a Felhasználó igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani.

Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

8. Kapcsolattartás, segítségnyújtás

A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (email) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. A Szolgáltató kapcsolattartásra fenntartott e-mail címei: info@next-night.com

A Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatának telefonszáma: 06-30-444-3087.

A Szolgáltató a Felhasználó által feltett, a Szolgáltatás működését érintő kérdésekre általában 3 munkanapon belül reagál, de előfordulhat, hogy a válaszadás ennél később történik meg.

A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, és kötelesek a jelen szerződést érintő lényeges körülmények megváltozásáról egymást haladéktalanul tájékoztatni.